قوانین سایت

برای خرید فایل و محصولات سایت >  وارد کردن نام  و نام خانوادگی و یک ایمیل شخصی فعال و معتبر به همراه شماره تلفن  الزامی می باشد. این اطلاعات برای ارتباطات بعدی شامل تخفیف های مناسبتی و ارسال خبرنامه انجام می شود.

 فروش و یا قرار دادن فایلهای اختصاصی  ویو فایل در انجمن ها ، وبلاگها و دیگر سایتها ممنوع می باشد .